មកប៉ុស្តិ៍ ដើម្បីប្ដឹង​​ប៉ូលីស​រឿង​បាត់​កូន អត់​ទាន់​បាន​រៀបរាប់​អី​ផង ស្រាប់តែមកជួបរឿងក្បែរគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតទៅវិញ​…(មានវីដេអូ)

នៅថៃមានករណីហួសចិត្តមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើអោយមានការចែករំលែកច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងបណ្ដាញសង្គម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈវីដេអូមួយ ដែលបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងប៉ុស្តិ៏ប៉ូលិដើម្បី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿង​បាត់​កូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត់​ទាន់​បាន​រៀបរាប់ផង ស្រាប់តែមានពស់មួយក្បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនដឹងមកពីណាចូលមកក្នុងប៉ុស្តិ៏ដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបានស្ទុះហក់ទៅរកបុរសនោះតែម្ដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើអោយបុរសម្នាក់បាស់ដៃបាស់ជើងតែម្ដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

អានលម្អិត

ទេពកោសល្យមែន! នារីម្នាក់ប្រើអណ្ដាត បញ្ចុកបុរសម្នាក់ យ៉ាងឆ្ញាញ់ពិសារ…(មានវីដេអូ)

មហាជនជ្រាបច្បាស់រួចហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បងៗតែងតែមានកម្មវិធី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជួបជុំឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតផងដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះតែងតែដាក់តិចតួចហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញប្រភពនេះវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះចេញពីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Dara Finance Technology ​​ បានបង្ហោះនូវវីដេអូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់នារីម្នាក់បញ្ចេញសម្ថភាពដោយប្រើមាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើកកែវដើម្បីបញ្ចុកបុរសម្នាក់ទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងប៉ុនប្រសពទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើអោយមហាជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខំមិននិងសែលគ្រប់ៗគ្នាអំពីទេព្យកោសល្យ១នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានលម្អិត

ម្យ៉ាងដែរតើ!!! អត់លិតយូរពេក បែកគំនិតធ្វើបដាដាក់រូបខ្លួនឯងដើម្បីប្រកាសរក ជាលទ្ធផល…

សម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការស្វែងរកដៃគូស្នេហាពិតជាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនយ៉ាងខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែមានទូរសព្ទស៊េរីទំនើប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ដាញសង្គមនានា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលអាចទាក់ទងគ្នាឆាប់រហ័ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ដោយឡែកនិយាយពីបុរសម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Terengganu ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែរមានគំនិតថ្មីចែសតែម្ដង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែលោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានធ្វើបដាដាក់រូបខ្លួនឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប្រកាសស្វែងស្នេហា ។ បុរសរូបនោះមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Noor Aziro bin Abdullah វ័យ៣៥ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានធ្វើបដាដែលបង្ហាញពីរូបរបស់គាត់ផ្ទាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានលម្អិត

ចប់តែម្តង! ក្រោយជួយសង្គ្រោះនារីដ៏សិចស៊ីម្នាក់បើកឡានធ្លាក់ប្រឡាយ ប៉ូលីសដែលជាអ្នកជួយសង្រ្គោះបែរជាដេកពេទ្យទៅវិញ

នេះជារឿងអស់សំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណើចមួយនៅស្រុកថៃ អ្នកជួយសង្រ្គោះ បែរជាដេកពេទ្យវិញ ព្រោះប្រពន្ធឃើញរូ​​​​​​​​​​​​​​បថត?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះជារឿងអស់សំណើចមួយនៅស្រុកថៃម្សឹល​​​​​​​​​​​មិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺមាននារីដ៏សិចស៊ីម្នាក់បើកឡានធ្លាក់ប្រឡាយ។ ប៉ូលីស និងអ្ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កស្រុក បានទៅជួយសង្រ្គោះនារីនោះរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់។ ​តែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពិរឿងនេះមាន គេយករូបថតទៅផុសលើហ្វេសប៊ុកមក ប៉ូលីសដែលបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នបីនារីរងគ្រោះនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែរជាចូលពេទ្យសង្រ្គោះបន្ទាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិញ​​ ព្រោះប្រពន្ធគាត់ឃើញរូបថតលោកប្តី បីស្រីស្អាតនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្និទ្ធពេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ?

អានលម្អិត

អបអរសាទរ! យុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់ មានទាំង​រូប​សម្រស់ ចំណេះដឹង សីលធម៌ល្អ ហើយមានភាពក្លាហានយកបានជ័យលាភីលេខ១ ផងដែរ

កញ្ញា​ ដេត​ ស្រី​នាឌ​ គឺជា​ម្ចាស់​ជ័យ​លាភី​លេខ១​ ក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2019 ក្រោយ​ពី​បានឆ្លងកាត់​នូវ​វគ្គ​ជម្រុះ​ ក៏ដូចជា​ធ្វើការប្រកួតប្រជែង​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​ជាមួយ​បេក្ខនារី​ជា​បវរកញ្ញា​ជាច្រើន​រូប​ ដែលទម្រាំ​បានជោគជ័យ​ ពិតជាមានការ​ពិបាក​ និងមិនងាយស្រួលនោះទេ។ គួរ​រំលឹក​ដែរថា​ ក្រោយ​ពី​ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​ និងក្លាយជា​បេក្ខនារី​តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅប្រទេស​ Venezuela​ រួចមក​ អ្វី​ដែល​ជាការ​សោក​ស្ដាយ​នោះ​

អានលម្អិត

គំនិតច្នៃប្រឌិតមែន! ហាងកាហ្វេមួយ មានត្រីហែលមកប្រឡែងលេងជាមួយជើងភ្ញៀវយ៉ាងសប្បាយ…(មានវីដេអូ)

ប្រទេសវៀតណាម៖ មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តចូលហាងកាហ្វេណាស់ ព្រោះថាទីនោះស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ។ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលវីដេអូដែលបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមទាក់ទងទៅនឹងហាងកាហ្វេមួយកន្លែង គេឃើញមានហាងកាហ្វេដ៏ចម្លែកមួយ នៅទីនោះ ភ្ញៀវអាច ត្រាំជើង ក្នុងទឹក ត្រជាក់មានត្រី ហែលឆ្វែលឆ្វាត់នៅជុំវិញជើងរបស់ខ្លួន។ ដែលវាមានបរិយាកាសស្អាតនឹងមានមនុស្សច្រើនមែនទែនទៅទីនោះព្រោះថាវាប្លែកពីកន្លែងផ្សេងៗណាមួយប្រហែលជាកន្លែងនោះគុណភាពកាហ្វេល្អជាងគេផងបានមានភ្ញៀវច្រើនយ៉ាងនេះ។ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

អានលម្អិត

ហួសចិត្ត! គិលានុបដ្ខាកយិការស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវបាន បញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែ…

ប្រទេសថៃ៖ គិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លានុបដ្ខាកយិការត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែ រូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ។ អ្នកគ្រួពេទ្យស្អាតនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានឈ្មោះថា Namking Kanyapak នាងបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃ ដោយសារតែរូបរាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសម្រស់ដ៏ស្អាត បានធ្វើអោយប្រុសៗជាច្រើន មករកនាងនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មន្ទីរពេទ្យដែលនាងធ្វើការ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សមកកាន់តែច្រើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឡើងៗ ក្នុងនោះមានមួយចំនួនធំ ពុំមែនជាអ្នកជម្ងឺទេ ដែលជាមួលហេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តុធ្វើអោយនាង ពិបាកចិត្តជាខ្លាំង។ គណៈនាយកមន្ទីរពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានប្រជុំគ្នា ហើយក៏សម្រេចចិត្តឲ្យ Namking Kanyapak

អានលម្អិត

គូរស្នេហ៍ចម្លែក! ឈុតរៀបការជាមួយបាវស៊ីម៉ងត៍មកកែច្នៃ… (មានវីដេអូ)

ចិន៖ ស្រីស្អា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តដែលជាកសិករម្នាក់ បានធ្វើអោយល្បីរន្ទឺតាមរយៈបណ្តាញសង្គម តាមរយៈច្នៃប្រឌិតដ៏បុិនប្រសព្វរបស់នាង គឺនាងបានយកបាវសុីប៉ងត៍ចំនួយ៤០ ដែលសល់ពីសង់ផ្ទះមកធ្វើជារ៉ូបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ ស្រីស្អាតវ័យ២៨ឆ្នាំ Lili Tan មិនដែលធ្លាប់រៀនថ្នាក់ឌីហ្សាញនោះទេ ។ តែនាងបានចំណាយពេលជាច្រើនទៅលើការ គិតច្នៃប្រឌិតទៅលើបង្កើតរបស់របរប្រើប្រាស់ខ្លះ និងសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួន ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ។ ការងានេះមិនត្រឹមតែអាចផ្តល់លុយអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងជួយនាងមិនអោយអផ្សុកពេលអត់អីធ្វើ នាងបានយកបាវសុីម៉ត៍ដែលជាសំរាមមកធ្វើជារ៉ូបរៀបការ

អានលម្អិត

ពិរោះណាស់! មួយបទនេះ ចៅស្រីរបស់លោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត ធ្វើអោយមហាជន លាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា…(មានវីដេអូ)

ប្រិយមិត្ដប្រាកដជាធ្លាប់បានស្ដាប់រួចមកហើយ នូវបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់ អធិរាជសម្លេងមាស លោក តា ស៊ីន សុីសាមុត ដែលរូបលោកបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើន ដែលបានធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស មិនថាក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកនោះឡើយ នៅនឹករលឹកស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកជានិច្ច។ លោកតា បានទទួលមរណភាព នៅក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹត ក្នុងសម័យរបបប្រល័យពូជសាសន៏ខ្មែរក្រហម នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៦

អានលម្អិត

ចម្លែកមែន! ស្វាព្រៃមួយក្បាល តែងតែចេញមកលេងជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ និងអោបថើបយ៉ាងសប្បាយរីករាយ…(មានវីដេអូ)

មានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយ ដោយសារតែមានសត្វស្វាព្រៃមួយក្បាលតែងតែចេញមកលេង និងអោបថើបកូនរបស់គាត់ដូចគ្រួសារតែមួយ។ បើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នានៅលើ Facebook បានអោយដឹងថា សត្វស្វាព្រៃនេះជាស្វាមេ ហើយគេតែងតែឃើញវាចេញមកលេងជាមួយកូនក្មេងក្នុងគ្រួសារមួយនេះ​ជាញឹកញាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីរូបនេះក៏បានអះអាងដែរថា គាត់មិនមែនជាម្ចាស់សត្វស្វានេះទេ ដោយវាជាស្វាព្រៃ ហើយវាក៏មិនបានខាំរឺធ្វើបាបកូនតូចរបស់គាត់ឡើយ ដែលមើលទៅវាហាក់ដូចជាស្រលាញ់កូនគាត់ ដូចគ្រួសារតែមួយ។ មហាជននៅក្នុង Facebook ក៏បានបញ្ចេញមតិថា សូមកុំអោយក្មេងលេងស្និតស្នាលជាមួយសត្វស្វាព្រៃនេះខ្លាំងព្រោះពេលខ្លះវាអាចចម្លងជំងឺអោយក្មេងៗបាន។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

អានលម្អិត