ត្រីអីក៏ធំយ៉ាងនេះ អ្នកភូមិនាំគ្នាផ្អេីលមេីលពេញណឹង…

ប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលធំមួយហេីយមានប្រជាជនច្រេីន​ នៅក្នុងប្រទេសនេះមានហេតុការប្លែកៗកេីតឡេីងជានិច្ច ។ ដូចជាវីដេអូមួយនេះបានកេីតឡេីងនៅប្រទេសឥណ្ឌា​ ដោយបាតុភូតមួយនេះមានភាពប្លែកដោយអ្នកភូមិនាំគ្នាផ្អេីលមេីលពេញនឹង ដោយគ្រាន់តែហេតុការមួយបានកេីតឡេីងបន្ទាប់ពីមានគេបូមស្រះមួយកន្លែងហេីយបន្ទាប់មកមានត្រីមួយក្បាលបានលេចឡេីងនៅក្នុងទឹក ។

ត្រីមួយក្បាលនេះបានលេចឡេីងនៅកណ្តាលហ្វូងមនុស្សជាច្រេីនត្រីនេះមានទំហំធំល្មមមិនមែនធំណាស់នោះទេ ។ ហេីយអ្នកភូមិទាំងនេះគេមិនបានយកទៅធ្វេីអ្វីនោះទេគេបានប្រលែងវាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះ មិនដឹងថាត្រីនោះនៅក្នុងនឹងតាំងពីពេលណានោះទេបានវាមានទំហំធំអញ្ចឹង ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *