ខ្មែរជួយខ្មែរ !!!! ត្រឹមតែ១០០០៛ ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិកសម្តែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យ ឆ្នាំ២០២០!!! ១០០០៛ ដើម្បីបន្តដំណើរបេសកម្មថែរក្សាវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់មួយនេះ យើងខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំនូវវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការចូលរួម

១០០០៛ ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិកសម្តែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យ ឆ្នាំ២០២០!!!១០០០៛ ដើម្បីបន្តដំណើរបេសកម្មថែរក្សាវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់មួយនេះ យើងខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំនូវវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការចូលរួមសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ និងជួយផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈបុរាណខ្មែរ ! សូមលោក លោកស្រី ចូលរួមឧបត្ថមថវិការ១០០០៛ សម្រាប់ព្រឹត្តិការសម្តែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យនាឆ្នាំ២០២០លោកអ្នកអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោម :

ABA 000616475 ($) ABA Soun Sovathna 000616468(៛) គណនីwing ($) 02702535
គណនីwing(៛)02702534 គណនីអេស៊ីលីដាទាន់ចិត្ត +855(0)10247341 115972390 (៛) 115972408($) គណនីANZ Royal Bank ($)4060023 ឈ្មោះគណនី Moeung Mab គណនី Pi Pay ($)(៛) +855(0)69 481 649

ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 069 48 16 49 / 070 49 16 48 ឬអាចមកចូលរួមដោយផ្ទាល់ នៅផ្ទះកាហ្វេវប្បធម៌ ឬស្សីកែវ និងផ្ទះកាហ្វេវប្បធម៌ សៀមរាប ជិតវត្តព្រះឥន្រ្ទកោសាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមគឧបត្ថម្ភ !ប្រភព៖ព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យឆ្នាំ២០២០

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *