ជីវិតអ្នកបួស! ខ្ញុំរត់ ទៅបួស ព្រោះក្រីក្រ ផ្សងរស់បន្ត ក្រែងបានរៀន មិនមែនមកបួស ព្រោះចង់មានបានទេ

ជីវិតអ្នកបួស! ខ្ញុំរត់ ទៅបួស ព្រោះក្រីក្រ ផ្សងរស់បន្ត គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ព្រះភិក្ខុ ភទ្ទបណ្ឌិតោ គិន ភិរម្យបានបង្ហោះសារ មួយទាក់ទងនឹងជីវិអ្នកបួសភ្ជាប់ជាមួយរូបភាព៤ សន្លឹក។ គណនីនេះបានបន្តរថាជីវិតអ្នកបួស ខ្ញុំរត់មកបួស ព្រោះក្រីក្រផ្សងរស់បន្ត ក្រែងបានរៀនមិនមែនមកបួស ព្រោះចង់មានឬព្រោះស្រេកឃ្លាន មាសប្រាក់ឡើយ។

បើសិនមានបាន កើតពីបួសម៉្លេះខ្ញុំមានឈ្មោះ សេដ្ឋីហើយតែនេះនៅកាន់ បាត្រនៅឡើយតត្រុកឥតស្បើយ ដើរកាត់ផ្សារ។ តាមពិតមកបួស ព្រោះចង់ចេះចង់បានចំណេះ ដាក់អាត្មាក្រែងបានជួយជ្រោង យោងគ្រួសារ ផុតពាក្យគេថា ខ្លៅទាំងពូជ។បើ អាណិត បើស្រលាញ់ បើគាំទ្រ ចែករំលែក ជិវិតនេះផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *