មិនគួរសោះ!! អាយុទេីប10ឆ្នាំ​ តែមុខគាត់ដូចមនុស្សចាស់អាយុ៦០ចឹង អាណិតណាស់…

ក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យអាណិតម្នាក់ បានអោយដឹងថា៖ “កុមារីអ៊ូរ៉ាឈីងមានអាយុ១០ឆ្នាំ ហេីយទេីបតែរៀនថ្នាក់ទី១នៅបឋមសិក្សាប្ញស្សីស្រស់ទេ តែមុខគាត់ដូចមនុស្សចាស់អាយុ៦០ចឹង។ អាណិតគាត់ណាស់ គេស្អាតៗ គេមិនសូវលេងចូលគាត់ទេ។

បងប្អូននិយមលេងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក បានខមិនដោយលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញពីក្តីអាណិតអាសូរដល់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះជាច្រើននាក់ផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ដែរថា ករណីនេះក៏ធ្លាប់មានឃើញនៅឯបរទេសកើតមាននៅលើក្មេងៗមួយចំនួនផងដែរ គឺក្មេងៗទាំងនោះមានសភាពស្រដៀងនឹងក្មេងស្រី អ៊ូរ៉ាឈីង ដែលមានអាយុ១០ឆ្នាំនេះដែរ គឺមានសភាពដូចមនុស្សចាស់តាំងពីកើតមកតែម្តង៕

អត្ថបទ៖ វឌ្ឍនា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *