កូនខ្មែរគួរស្គាល់ ពូថៅខ្មែរ សម័យបុរាណ ពិតជាស្អាត!

តាមលោក ចិន្ដ ច័ន្ទរតនា បណ្ឌិតផ្នែកបុរាណវិទ្យា
និងប្រវត្តិ សិល្បៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ដែលបានឃើញទ្រង់ទ្រាយ

និងក្បូរក្បាច់របស់ពូថៅនេះ
ដែលត្រូវបានកកាយឃើញ នៅទីទួលបុរាណ មួយកន្លែង
នាតំបន់វាលសោះខ្យល់ ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម បានសន្និដ្ឋាន ថា

ពូថៅនេះអាចផលិតឡើង ស្ថិតនៅ ក្នុងសតវត្សទី ១៨ ឬសតវត្សទី១៩
ដែលចៅហ្វាយស្រុក ឬអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់
បញ្ជាឲ្យឆ្លាក់ ដើម្បីទុកប្រើ ឬសម្រាប់ទុក បូជា។

ប្រភព៖ ហ្វេកប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *