ចេះរកនឹកឃើញ! ចៅអធិការវត្តមួយអង្គ ត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនក្រោយពីបានបោកស្រីៗ អោយចូលទៅសមាធិនៅឯ…

វៀតណាម៖ មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែ ចៅអធិការវត្តពីរ នៅខេត្ត Dong Thap និង Kien Giang ត្រូវបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់ខ្លួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចាប់ក្មេងស្រី នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ។ ក្មេងស្រីដែលជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានឪពុកម្តាយ បញ្ចូនឲ្យ

ទៅរៀនខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងសមាធិជាមួយសិស្សមួយក្រុង នៅវត្តខាងលើ នៅទីក្រុង Can Tho ។ ចៅអធិការវត្តខាងលើ បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាំក្មេងស្រីអាយុ ១៤ឆ្នាំនោះ ទៅសមាធិនៅសណ្ឋាគារ។ ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានប្រាប់បុគ្គលិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សណ្ឋាគារថាចៅអធិការវត្តនោះបានចាប់រូបនាង បន្ទាប់មកបុគ្គលិកនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏បានរាយការណ៍ទៅប៉ូលិស ។

ករណីនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចៅអធិការអាចនិង ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ពី៧ឆ្នាំ ដល់មួយជីវិត តាមច្បាប់របស់ប្រទេសវៀតណាម ។ ចៅអធិកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រវត្តមានឈ្មោះថា Huynh Minh Toan ព្រះជន្ម ៤២វស្សាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត ផ្នែកពុទ្ធសាសនា នៅឯក្រៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេស ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *