មូលហេតុដែល ទាខ្វៃ​​ដាក់​លក់​នៅលើ​ទីផ្សារ​ស្ទើរតែ​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​អត់​មាន​អណ្តាត​!

​ប្រទេស​វៀតណាម៖បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីតម្លៃរបស់អណ្តាទារទើបភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាមានអតិថិជន​ម្នាក់ នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ដែល​និយម​ចូលចិត្ត​សាច់​ទាខ្វៃមានការងើយឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថារាល់ពេលដែលគាត់ទៅទិញទារមិនបានឃើញអណ្តាឡើយ។

ស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់បានសួរកន្លែងលក់ទារខ្វៃដែលគាត់តែងតែទៅទិញថាហេតុអីទាខ្វៃ​ទាំងអស់​សុទ្ធសឹងតែ​គ្មាន​អណ្តាត​អីចឹង អ្នក​លក់​ទាខ្វៃ​ឆ្លើយ​ឲ្យ​រួច​ពី​មាត់​ថា មិន​ដែល​ទាខ្វៃ​ណា​មាន​អណ្តាត​ទេ ដូច្នេះ​ប្អូនឯង​ទិញ​ទាខ្វៃ​យក​ទៅ​ហូប​ឃើញ​គ្មាន​អណ្តាត​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​ហើយ ។​

ព្រោះតែដឹងថាអ្នកលក់នោះឆ្លើយឲ្យរួចតែពីម៉ាត់គាត់ក៏បានទៅសួរកន្លែងលក់ទារខ្វៃមួយកន្លែងទៀត កន្លែងលក់នេះគាត់ឆ្លើយថា ខ្ញុំ​ទិញ​ទា​ដែល​គេ​ធ្វើ​ស្រាប់​យក​មក​ប្រឡាក់​គ្រឿង​រួច​ខ្វៃ​ដាក់លក់​តែម្តង ពុំ​បាន​ចាប់អារម្មណ៍​ទេ មាន​មនុស្ស​ច្រើនណាស់​ឆ្ងល់ ហេតុ​អ្វី​ទាខ្វៃ​ដែល​ពួកគេ​ទិញ​មក​ពុំ​មាន​អណ្តាត​អីចឹង ។

ទាល់តែពេលបានដឹងថាអណ្តាតទារនេះគេទុកសម្រាប់​កែច្នៃ​នូវ​មុខម្ហូប​ផ្សេងសម្រាប់​ភ្ញៀវ​កាលី​ប នៅឯ​ហាង​លំដាប់​ផ្កាយ​ឯណោះ ។ហើយអណ្តាត​ទា​មួយ​គីឡូ​លើ​ទីផ្សារ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ៥០​ដុល្លារ ឯណោះ ។ចឹងតើសបានជារាល់ពេលដែលទិញទាខ្វៃមកមិនដែលឃើញមានអណ្តាតនៅក្នុងនឹង តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *