គោចម្លែក! រូបរាងប្លែក តឿខុសខ្នាត!

បើយោងតាមបណ្តាញសង្គមអ៊ិន​ធើ​ណេតដែលទាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់​គណនី LMC បានចែករំលែករឿងរ៉ាវពីការញាំទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យយ​លូតកម្ពស់​ តែក្រោយពេលដែលឃើញរូបភាពគោតឿនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រងាកចិត្តដែរ។ឪពុកម្តាយរាល់គ្នា​តែងតែ​ឲ្យ​កូនក្មេ​ងផឹក​ទឹកដោះក្នុងគោ​បំណង​ឲ្យ​លូតកម្ពស់​ព្រោះថាក្នុងទឹកដោះគោនោះមាន​ជា​តិកា​ល់​ស្យូម ប៉ុន្តែ​តាមរយៈ​រូបភាព​គោ​តឿ​មួយ​ក្បាល​នេះ ធ្វើឲ្យ​គ្រប់គ្នានិយាយលែងចេញ ។

វាហាក់បីដូចជារឿង​កំប្លែង​ថា ៖ អ្វីក៏ដោយវាមិនអាច​​ប្រែប្រួល​បានទាំងស្រុងទេ ពូជ​កន្តឿ គឺ​មិន​អាច​ខ្ពស់​បាន​។​ឥឡូវនេះ ក្រៅ​ពី​ពាក្យ​ថា “​ល្ងង់​ដូច​គោ​” គេ​បន្ថែម​ពាក្យ ៖ “​ទាប​ដូច​គោ​” គ្រាន់តែរូបភាពគោប៉ុន្នាសន្លឹកនេះធ្វើឲ្យ ក្រុម​អ្នក​អាជីវកម្ម​ផលិតផល​ទាក់ទង​នឹង​ទឹកដោះគោ កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការពេបជ្រាយពី​អតិថិជនយ៉ាងខ្លាំង គិតទៅ​ឥទ្ធិពល​នៃ​បណ្តាញ​សង្គមពិតជារហ័សមែន ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *