ល្បិចគិតលេខលឿន ដើម្បីទុកបង្រៀនកូនឲក្លាយជាអ្នកជំនាញគិតលេខ!

បូក ដក និង គុណលេខ ពាក្យទាំងនេះធ្វើអោយយើងនឹកឃើញថ្នាក់គណិតវិទ្យាភ្លាម។ ហើយទោះបីជាថ្នាក់នេះត្រូវគ្រាន់តែជាការចងចាំរបស់យើងពីអតីតកាលក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែ ជួបការគណនាលេខនេះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដដែល។ សម្រាប់កូន ៗ របស់យើង ពួកគេពិតជាត្រូវការវិធីសាស្រ្ត ណាមួយដើម្បីឆ្លងកាត់ ការគណនាលេខក្នុង ថ្នាក់គណិតវិទ្យាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។

ដំណើរការទាំងមូលនេះអាចក្លាយជារឿងងាយជាងមុនប្រសិនបើយើងប្រើស្នៀតមួយចំនួន។ដូចនេះ គេហទំព័រ Bright Side នឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវអាថ៌កំបាំងគណិតវិទ្យា មួយចំនួនដើម្បីឱ្យកូនរបស់អ្នកអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួល។ យកល្អគួរតែទៅយកក្រដាសមួយសន្លឹកត្រៀមកត់ស្នៀតនេះ ព្រោះអ្នកប្រហែល ជាមានបំណងចង់សាកល្បងវាដោយខ្លួនឯងដែរ។

1 គុណលេខ មេគុណលេខ ៩ ដោយប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នក
ដាក់ដៃអោយនៅចំពីមុខអ្នក ហើយគិតថាម្រាមដៃនីមួយៗមានលេខផ្ទាល់ខ្លួន គឺលេខ១ដល់ដប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ។

ឧទាហរណ៍ លោកអ្នកត្រូវគុណលេខ 4×9 ។ ចូររកលេខ 4 ហើយពត់ម្រាមដៃនោះចូល។
ឥឡូវរាប់ម្រាមដៃទាំងអស់នៅខាងឆ្វេងនៃម្រាមដៃដែលបត់ និងរាប់ម្រាមដៃខាងស្តាំនៃម្រាមដៃដែលបត់។
នៅខាងឆ្វេងយើងឃើញ ៣ និងនៅខាងស្តាំយើងឃើញ ៦ ។

បន្ទាប់មកដាក់លេខទាំងពីរផ្ទឹមគ្នា យើងបានចំនួនចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ 36។
ប្រភព៖ Brightside.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *