អស្ចារ្យមែន! សុំស៊ែម្នាក់មួយមកបងប្អូន ស្នាដៃកូនខ្មែរ ធ្វើអំពីគ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ និង ដែកចាស់ៗ

នៅលើផេក Khmer Architecturalបានបង្ហោះរូបហនុមានខ្មែរដែលសាងសង់ឡើងពីគ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូនឹងដេកចាស់ៗដែលបោះចោលមកកែច្នៃចេញជារូបក្បាច់រចនាបែប ហនុមានខ្មែរ ដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ

មើលហើយពិតជាស្រស់ស្អាតហើយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ដោយស្នាដៃនេះធ្វើដោយ Vanndy ou ដោយសារតែរូបហនុមាននេះអស្ចារ្យពេក មានកូនខ្មែរអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបានចែករំលែកនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៀតផង។

ដោយផេកខាងលើបានសរសេរបញ្ចាក់ថា៖ស្អាតទេបងប្អូន ស្នាដៃកូនខ្មែរ ធ្វើអំពីគ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ និង ដែកចាស់ៗ អស្ចារ្យមែន! សុំស៊ែម្នាក់មួយមកបងប្អូន

ស្នាដៃ : Vanndy Ou
រូបភាព : មេសា មេសា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *