តើបងប្អូនជឿទេ ថា បុរសរូបនេះ ពិកាភ្នែកទាំងពីរមើលមិនឃើញសោះ តែអាចដឹកប្រពន្ធចុះឡើងផ្សារបាន?

សំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុស (ដកស្រង់ពីសៀវភៅ«ឈ្នះខ្លួនឯង»)តើអ្នកជឿទេ ថា បុរសរូបនេះ ពិកាភ្នែកទាំងពីរមើលមិនឃើញសោះ ដឹកប្រពន្ធចុះឡើងផ្សារបាន ។មានមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ពីសកម្មភាពខុសគេរបស់គាត់។លោកចក់បុល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅភូមិស្រកានាគ ឃុំតាងែន ស្រុក ឈូក ខេត្ដកំពត។ បុរសពិការភ្នែកម្នាក់នេះបាននិយាយ

គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលថា« បើគ្រាន់តែបើក ម៉ូតូពីផ្ទះមកផ្សារឈូកមានស្អីអស្ចារ្យ បើផ្លូវនេះខ្ញុំបើកបររាល់ថ្ងៃ សឹកសំ បកម៉ូតូអស់១០ហើយ¡ ចង់ទៅដល់ភ្នំពេញទៀតក៏បានដែរ»។ គាត់បន្ដ ទៀតថា«ក្លាហានតែពេលមាន ប្រពន្ធជិះពីក្រោយដែរទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើគ្មានគាត់នោះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអង្គុយមួយ កន្លែងដូចលោកធុតង្គដែរហ្នឹង»។

ម៉ូតូដែលមានសមត្ថភាពរត់លើដងផ្លូវទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រពន្ធបញ្ជាជាពីក្រោយ។ អ្នកស្រី សូឡុញបាននិយាយដោយដឹងថា មុនជិះបានបែបនេះគឺ់ត្រូវហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេលមួយខែ។ អ្នកស្រីពន្យល់ថា គឺ់មានម៉ូ(សញ្ញា)របស់ខ្ញុំ ហើយម៉ូនេះខ្ញ។បានប្រាប់គាត់តាំង ពីបង្រៀនឱ្យ ជិះមកម្ល៉េះ។ ពេលឡើងជិះម្គូតូពីក្រោយ

គាត់ដៃរបស់ខ្ញុំតាំងពីរ ត្រូវកាន់ អាវរបស់គាត់ជាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃឆ្វេងកាន់ក្រណាត់កអាវត្រង់ចង្កេះខាងស្តាំចំណែក ដៃស្ដាំខ្ញុំកាន់ក្រណាត់អាវត្រង់ចង្កេះខាងឆ្វេងគាត់ ហើយពេលបត់ឆ្វេង ហើយខ្ញុំទាញអាវខាងឆ្វេងបើបត់ខាងស្តាំខ្ញុំទាញអាវខាងស្ដាំ។

លុះពេលឈប់ ទាញអាវចុះក្រោមឬមួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ម៉េចៗបន្ថែមទៀត។ កែវភ្នែករបស់គាត់ពិការនៅឆ្នាំ ១៩៨៥ ដោយសារគ្រាប៉មីនពេលមាន កាតព្វកិច្ចជាកងទ័ព។ ក្រៅពីនោះគាត់មានសមត្ថភាពអាចលេងភ្លេង បុរាណបានទៀតផង។ សូមចុច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡាចផេកផង ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗសូមអរគុណ៕

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក Da Noun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *