សាកល្បងភ្នែករបស់អ្នកលមើល! ថាតើអាចឃើញសត្វនៅក្នុងរូបនីមួយៗ ត្រឹមរយៈពេល ៥វិនាទីបានទេ

ប្រសិនបើអ្នកគិតថារូបភាពទាំងនេះ ជារូបភាពធម្មតានោះ អ្នកគិតខុសហើយ ព្រោះមានសត្វទកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងភ្នែករបស់អ្នក ថាល្អដល់កម្រិតណា។

ប្រសិនបើអ្នកមានទំនុកចិត្តចំពោះភ្នែកខ្លួនឯង អាចសាកល្បងស្វែងរកសត្វដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូបទាំងនេះ ដែលចំណាយពេលតិចជាង ៥វិនាទី ក្នុងរូបនីមួយៗ។ តោះសាកល្បងលេងកំសាន្តកែអផ្សុក៖

១. មានពស់លាក់ខ្លួននៅក្នុងស្លឹកនេះ

២. ត្រឹម ៥វិនាទី តើអ្នករកសត្វឆ្មាឃើញឬអត់?

៣. នេះហាក់ដូចជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ក្រពើលាក់ខ្លួន

៤. ជាថ្មីម្តងទៀត សត្វពស់មួយត្រូវបានលូនចេញពីកន្លែងណាមួយ តើអ្នកឃើញឬទេ?

៥. សាកល្បងរកកំប្រុកនៅក្នុងរូបថតនេះ

៦. កង្កែបនេះ លាក់ខ្លួនបានល្អណាស់ តោះសាករកមើល

៧. ពិតណាស់មានរូបភាពពីងពាងនៅក្នុងរូបភាពនេះ តើអ្នកអាចមើលឃើញក្នុងរយៈពេលតែ 5 វិនាទីទេ?

៨. ពេលនេះ រករូបសត្វកង្កែបម្តងទៀត ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការស្វែងរក

៩. សត្វកណ្ដូបនៅក្នុងរូប ពិនិត្យគ្រប់កន្លែងមើល។ អាចនៅជ្រុងក៏ថាបាន

១០. តើមានសត្វអូដ្ឋកវែងនៅក្នុងរូបនេះ?

១១. តោះស្វែងរករូបកូនខ្លាឃ្មុំម្ដង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *