សាហាវណាស់! សត្វក្រពើដ៏ធំមួយក្បាល គ្រាន់តែវាស៊ីប៉ះរបស់នេះហើយ ក៏ប្រកាច់ងាប់ភ្លាមៗតែម្តង (មានវីដេអូ)

បុរសម្នាក់បានធ្វើការសាកល្បងដោយយកសត្វអន្ទង់អគ្គិសនីទៅអោយក្រពើស៊ីដោយចង់ដឹងថាតើអគ្គិសនីដែលចេញពីក្នុងខ្លួនសត្វអន្ទង់អគ្គិសនីនោះអាចសំលាប់សត្វក្រពើបានអត់។

ការពិសោធន៍នោះគឺថាគាត់បានស្ទួចយកសត្វអន្ទង់អគ្គិសនីដែលជាប់អន្ទាក់ទាំងរស់នោះទៅក្បែរមាត់ស្រះដែលមានក្រពើហើយអោយក្រពើមកស៊ី។ ពេលនោះក្រពើក៏មកស៊ី តែចុងក្រោយក្រពើត្រូវងាប់ដោយសារអន្ទង់នោះឆក់ងាប់នឹងកន្លែង។

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *