មនុស្សភាគច្រើន ដែលមិនដឹងពីគ្រោះថា្នក់នៃការផឹកទឹកសុទ្ធដែលទុកចោលក្នុងឡាន!

មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនបានគិតគូររឿងនេះ ដោយសារតែពួកគេមិនបានដឹងនៃគ្រោះ​ថ្នាក់ដែលបណ្តាលបីការផឹកទឹកដែរទុកក្នុងឡាន ដែលឋិតនៅក្រោមកំដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅ ព្រោះថា ទឹក

នៅក្នុងដបទឹងសុទ្ធវានឹងមានប្រតិកម្ម ជាមួយដបទឹកសុទ្ធដែលផលិតពីជ័រ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមី ប៊ីភីអេ។
ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាដបប្លាស្ទិចនៅពេលដែលកំដៅបញ្ចេញសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា bisphenol A និង antimony ក្នុងទឹក។

Bisphenol ដើរតួជាអ័រម៉ូនអេស្ត្រូសែននិងបង្កឱ្យមានអតុល្យភាពអ័រម៉ូននិងមានទំនាក់ទំនងនឹងជំងឺ
ផ្សេងៗដូចជាភាពគ្មានកូន ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺមហារីក

ដូចន្នេះសូមបងប្អូនកុំពិសាទឹកសុទ្ធដែលមានដបប្លាស្ទិចដាក់នៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាព
ក្ដៅខ្លាំងពេកណាចា៎!កុំភ្លេចស៊ែរចែកបងប្អូនឲ្យបានដឹងផង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *