មិននឹកស្មានសោះថា ម្រេចខ្មៅ ជួយផ្តាច់បារី បានពូកែយ៉ាងនេះ! សូមចែករំលែកបន្តផង

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រ Alternative and Complementary Medicine បង្ហាញថា
ប្រេងចម្រាញ់ពីម្រេចខ្មៅ អាចបន្ថយចំណង់បារីនៃមនុស្សដែលប្តេជ្ញាចិត្ត បញ្ឈប់ការជក់បារីបាន។

ដោយសារក្លិនក្តៅឆួលនៃម្រេចខ្មៅ ត្រូវបឺតឆ្លងកាត់បំពង់ខ្យល់
ស្រដៀងនឹងអារម្មណ៍ពេលជក់បារី។

ដូច្នេះ អ្នកដែលចង់ផ្តាច់បារី អាចរកប្រេងចម្រាញ់ពីម្រេចខ្មៅ
មកជ្រលក់សំឡី ហើយបឺតស្រូប មិនយូរឡើយអាចផ្តាច់បារីបាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *