រូបមន្តថ្មី!!! វិធី​ព្យាបាល​កន្ទាល​ត្រអាកតាម​បែប​ធម្មជាតិជាដូចគេបេះចឹង ស៊ែចែកបងប្អូនតាមស្រុកស្រែចំការឲ្យបានដឹងផង

ជំងឺកន្ទាលត្រអាកមូលហេតុកើតពីអាល់លែរហ្ស៊ីអាហារ ឬអាល់លែរហ្ស៊ីវត្ថុអ្វីមួយ
ហើយធ្វើអោយកើតកន្ទួលឡើងតាមស្បែក។

ប្រសិនកើតច្រើនអាចបណ្ដាលអោយសន្លប់តែក៏មានវិធីព្យាបាលងាយៗគឺ
ប្រើចំណិតក្រូចឆ្មារ តប់តិចៗនៅតាមបរិវេណឡើងកន្ទួល និងច្របាច់ក្រូចឆ្មារលាយទឹក។

បន្ទាប់មកយកកន្សែងពោះគោជ្រលក់ស្អំនៅត្រង់បរិវេណកើតកន្ទាលត្រអាក
ឬដុសគល់ស្ពៃសរុំក្រណាត់ស្ដើងស្អំ ឬប្រើទឹកឃ្មុំលាបស្ដើងៗ បរិវេណកើតកន្ទាលត្រអាកក៏បាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *