គួរឲ្យខ្លាចណាស់! បងប្អូនស្គាល់ទេ ថានេះជាពស់អ្វី?

សត្វពស់ជាសត្វដែលភាគច្រើនគេតែងតែខ្លាច ដោយសារតែគេពិបាកនឹងកំណត់សម្គាល់ឃើញវាមានពិស ឬក៏អត់មានពិសនៅពេលដែលវានៅលើដី ឬប្រទះឃើញនៅកន្លែងណាមួយដោយចៃដន្យ ហើយម្យ៉ាងទៀតសត្វពស់ទាំងនោះមានច្រើនប្រភេទ។

ខ្មែរយើងភាគច្រើននៅពេលដែលប្រទះឃើញសត្វពស់គឺតែងតែវាយសម្លាប់ចោល មិនថាពស់កាចមានពិស ឬស្លូតនោះទេ ហើយរឹតតែមិនហ៊ានទៅក្បែរទៀតផង។ សម្រាប់អ្នកដែលមានខ្លាចសត្វពស់ភាគច្រើនគេមានវិធីចាប់ និងក្បួនខ្នាតក្នុងការចាប់វាមិនអោយវាបកមកខាំយើងវិញបាន។

ទោះជាយ៉ាងណាយើងគឺតែប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់ចំពោះសត្វពស់ ជាពិសេសបើសិនមានការខាំមិនថាពស់ស្លូតទេ ត្រូវតែប្រញាប់ទៅពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអោយទាន់វេលា។ ចូលមើលពស់ខាងក្រោមនេះថាតើមានឈ្មោះអ្វីពិតប្រាកដ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *