បងប្អូនធ្លាប់ដឹងទេ? ថាពិភពលោកយើងមានត្រីចេះហោះ…(មានវីដេអូ)

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាមិនធ្លាប់ដឹងមកទេថាត្រីក៏អាចហោះបានដែរ
ហើយរយៈពេលនៃការហោះរបស់វាបានរហូតដល់ទៅ១០០ម៉ែត្រឯណោះ។

វាជាអម្បូរត្រីម្យ៉ាងដែលអាចហោះចេញពីក្នុងទឹក ហើយត្រដាងស្លាបបង្ហោះខ្លួនក្នុងអាកាសបានរយៈដល់ទៅ ១០០ម៉ែត្រ ក្នុងការលោតម្តង ៗ
កត្តាដែលធ្វើឲ្យវាលោតចេញផុតពីទឹក គឺជាការគេចចេញអំពីត្រីធំៗដែលតាមចាប់វាជាអាហារ

តែការត្រដាងខ្លួននៅលើអាកាស វាក៏ប្រឈមមុខត្រូវក្លាយជាអាហាររបស់សត្វស្លាបធំៗដែរ។
ពិតជាយ៉ាប់មែនព្រោះថាត្រីនេះងាយនឹងស្លាប់ណាស់ព្រោះតែ“ចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លា ចូលព្រៃបន្លារ ចូលផ្សារប៉ូលិស”។

គេចទៅណាក៏ចៀសពីស្លាប់មិនផុត
សូម្បីតែមនុស្សដល់ថ្ងៃស្លាប់គង់តែស្លាប់ដូចគ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *