វិធីព្យាបាលសក់ស្កូវឱ្យបាត់ជារៀងរហូត!

ព្យាបាលជំងឺ៖ សក់ស្កូវ
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ទឹកខ្ទឹមបារាំង

វិធីធ្វើ៖
– ចិតសំបកខ្ទឹមបារាំង រួចចិញ្រ្ចាំជាចំណិតតូចៗ
– ច្របាច់ ហើយច្រោះយកទឹក។

វិធីប្រើ៖
– លាបទឹកខ្ទឹមបារាំងនៅលើស្បែក កន្លែងសក់ស្កូវ ហើយម៉ាស្សាថ្មមៗ
– ទុករយៈពេល ៤៥នាទី

– លាងចេញដោយប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនៗ
– អនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

លទ្ធផល៖
– ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍។

កំណត់សម្គាល់៖
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *