វិធីកម្ចាត់សត្វកណ្តៀរដោយប្រើស្លឹកអង្កាញ់!

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖
បុកស្លឹកអង្កាញ់ស្រស់(ស្លឹកចាស់ក៏បាន ស្លឹកទុំក៏បាន) ចំនួន៣គីឡូក្រាម អោយម៉ត់។

ដាក់លាយទឹកធម្មតា១លីត្រ ច្របាច់ពួតយកទឹក១លីត្រយកទៅប្រើ។
ទឹកថ្នាំមួយលីត្រលាយទឹក២០លីត្រសំរាប់បាញ់លើកន្លែងកណ្ដៀរ ឬយកទឹកថ្នាំមួយលីត្រនេះ

ទៅលាយជាមួយម្សៅដំឡូមីរចំនួន៣គីឡូក្រាម
រួចហើយយកវាទៅដាក់ហាលអោយស្ងួត

យកវាទៅដាក់ទ្រាប់បាតរណ្ដៅសរសរ ឬដាក់ដំណាំ
ដើម្បីបណ្ដេញសត្វកណ្ដៀរអោយរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយ ។

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *