ជឿទេ បងប្អូន? បើចង់ឲ្យកូនសស្អាតមានអីទៅពិបាក ផ្លែទឹកដោះអាចជួយបាន!!!

ផ្លែទឹកដោះគឺជាផ្លែឈឺដែលមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និយមបំផុតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្លែឈើធម្មជាតិមួយប្រភេទនេះពិតជាមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់

សម្រាប់ស្ត្រីមា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នផ្ទៃពោះនិងទារកមិនទាន់កើត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រៅពីមានតម្លៃថោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្លែទឹកដោះអាចជួយកសាងឆ្អឹងទារកឲ្យមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពរឹងមាំហើយអាចជួយជំរុញឲ្យស្បែករបស់ពួកគេមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពណ៌សម្បុរសស្អាត។

មិនតែប៉ុណ្ណោះវា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចជួយបង្កើនឈាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រហមទាំងម្ដាយ និងកូននៅក្នុងផ្ទៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះស្ត្រីមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពោះជំងឺស្លេកស្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនោះឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹកដោះ

អ្នកគ្រាន់តែយកផ្លែទឹកដោះទុំ 2​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅ 3 ផ្លែ ចិតសំបកចេញហើយយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាច់ដាក់នៅក្នុងចានមួយបន្ទាប់មកចាក់ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោះគោមួយស្លាបព្រា និងស្ករស កន្លះស្លាបព្រាបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកូរចូលគ្នាឱ្យសព្វរួចទទួលទានភ្លាមតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ទទួលបានអត្ថប្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យោជន៍ដូចខាងលើអ្នកត្រូវតែព្យាយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មទទួលទានជាប្រចាំជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3 ខែដំបូងដែលជាពេលទារកកំពុងតែលូត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លាស់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាក្នុងអំឡុងពេលមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទៃពោះគួរតែព្យាយាមប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រិភោគផ្លែឈើផ្សេងៗឲ្យបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើនមិនត្រឹមតែផ្លែទឹកដោះនេះតែមួយមុខនោះទេ។

ប្រភព report-news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *