រូបមន្តធម្មជាតិព្យាបាលរាក ជាលឿនដូចផ្លេកបន្ទោរ!

រុក្ខជាតិ៖ ដើមចេក
ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ទឹកដែលចេញពីដើមចេក

ព្យាបាល៖ រាក
វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖

-យកស្លាបព្រាដោតនៅដើមចេក
-ត្រងយកទឹកចេញពីដើមចេកនោះ
-ប្រមាណ ១នាទី លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកដែលហូរចេញពីដើមចេកនោះ

-យកមកផឹក (ផឹកច្រើនបំផុតត្រឹម ៣ស្លាបព្រាបាយ ហាមលើសពីនេះ)
-រយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត ៣ម៉ោង អាការៈរាកនឹងបានធូរស្បើយ។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភព៖ bugaboo.tv
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *