ទិញដុំឈើមួយដុំតូចសោះតម្លៃជិត ៥ពាន់ដុល្លា!!! ដល់ដឹងការពិតមិនថ្លៃទេ

ពិតជាចម្លែក ដែលមនុស្សម្នាក់ហ៊ានចំណា យលុយ ៥ពាន់ដុលារទៅទីញឈើមួយដុំ ។សំរាប់អ្នកមានជីវភាពក្រីក្រលុយប្រំាពាន់ដុលារគឺវាមានចំនួន ច្រើនណា ស់។នេះជាហេតុការណ៏ដ៏ ចម្លែក មួយដែលបុរសម្នាក់ហ៊ានចំំណាយលុយទិញ ដុំឈើពីបុរសម្នាក់ទៀត ដែលគាត់បានកាប់ដុំឈើនេះពីព្រៃជ្រៅដោយគាត់សង្កេតឃើញលក្ខណះពិសេសរបស់ដុំឈើនេះ។

អ្នករាល់គ្នាក្នុងភូមិគ្រាន់តែឃើញគាត់ទិញដុំឈើមួយដុំតម្លៃជិត ៥ពាន់ដុល្លា ថាគាត់មនុស្សឆ្កួត ដែលចំណាយលុយទៅទិញរបស់ឥតបានការណ៏។នេះបើតាមអ្នកជំនាញបានអោយដឹងថាដុំឈើនេះមានឈ្មោះថាហៃណាន ជាឈើម្ប៉ាងដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងប្រទេសចិន

ព្រោះតែវាអាចផ្តល់សុភមង្គល ជួយអោយរកសីុមានបាន និងមានរិទ្ធីអំណាច ជាតិនិយមយកឈើប្រភេទនេះពាក់តាមខ្លួន សូម្បី តែប្រវត្តសាស្រ្តក៏ និយា យ ពីឈើប្រភេទដែលស្តេចពាក់ ។

ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីគំនិតរបស់គាត់ថា គាត់មានបំណងធ្វើយ៉ាងទេ គ្រាន់តែដឹងថាវាពិតជារបស់មានតម្លៃណាស់ និងកប់ទៅជាមួយផងដែរ។ដុំឈើនេះព័ណ៏ស្វាយ និងមានពន្លឺដូចរបស់ទិព្វអញ្ចឹង ក្រោយមកគាត់ធ្វើជាកងមូលៗដូចក្នុងរូប តើបងប្អូនប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែលចំពោះរឿមួយនេះ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *