ទឹកត្រឡាច!!! ជួយបញ្ចុះកំដៅ ត្រជាក់ក្នុង បញ្ចុះទឹកនោម…(មានវីដេអូ)

ចំណាយតែ១៥០០៛ អាចហូបបានពេញមួយផ្ទះ
ត្រឡាចមួយផ្លែទឹកពី៥ទៅ១០លីត្រ។

*ទឹកត្រឡាចមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ៗដូចជា៖
– ជួយបញ្ចុះកំដៅ ត្រជាក់ក្នុង បញ្ចុះទឹកនោម

– ជួយអោយឃ្លានអាហារ និងឡើងទំងន់
– ជួយដល់ការំលាយអាហារ

– ជួយលាងសំអាតជាតិពុល លាងសំអាតថង់ទឹកម៉ូត
– ជួយសំរាលអាការៈផ្តាសាយ ក្អក

– ជួយសំរាលអាការៈអស់កំលាំង
– ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ។

*វិធីធ្វើទឹកត្រឡាច៖

វីដេអូ៖ Sesamuth Dalyda Real

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *