កន្ថុំថេត!!! បន្ថយជំងឺលើសឈាម បំប៉នឆ្អឹងឲ្យមាំ ទំលាក់ព្រូន បំប៉នក្រលៀន និងថ្លើម

កន្ថុំថេតមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាជំងឺជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ក្នុងត្រួយកន្ធំថេតបរិបូណ៌ដោយCarbohydrate,Proteine,Fibers,Calcium,Vit A,Vit B1 B2 B3 , Vit C,ជាតិដែក ជាថ្នាំអាយុវែង(ឬស,គ្រាប់ចាស់) -បំប៉នឆ្អឹង(ត្រួយផ្លែខ្ចីគ្រាប់ ) -ជួយជំងឺលើសឈាម ទម្លាក់ សម្ពាធឈាមមិនឲ្យខ្ពស់ (ត្រួយ ) -បំប៉ននិងរក្សាភ្នែក -បំប៉នបេះដូង(ត្រួយ)

-ជួយបញ្ចុះជាតិស្ករក្នងឈាម ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម -ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល(គ្រាប់ចាស់) -ជួយចំរើនអាហារ(ផ្លែខ្ចីត្រួយ) -ក្តៅក្នង(ត្រួយផ្លែខ្ចី) -រាគមួល,ទម្លាក់ព្រូន(គ្រាប់) -បំប៉នក្រលៀននិងថ្លើម -ការពារ ជំងឺមហារីក។

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត
Credtit:The Memories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *