តិចច្រលំថា អន្ទង់អីទៅចុះ!!! សត្វនេះមិនមែនអន្ទង់ទេ គឺជាសត្វពស់ម្យ៉ាង ដែលមានឈ្មោះថា…

កាលពិពេលថ្មីនេះ ដោយយោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ចំណេះដឹង&សុខភាព បានបង្ហោះរូបសត្វមួយដូចជាសត្វ អន្ទង់ តែធាតុពិតមិនមែនជាសត្វអន្ទង់ទេ ដោយផេកហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបង្ហោះ និងសរសេររៀបរាប់ថា៖ «បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ ប្រសិនបើអ្នកជួបឬទិញរបស់នេះសូមបោះវាចោល!មួយនេះមិនមែន“ អន្ទង់” ទេ

នេះគឺជាពស់វល្លិ៍ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាសត្វពស់ដែលវាមានជាតិពុលយ៉ាងខ្លាំង – វាគឺជាការរាតត្បាត,រូបរាងគឺស្រដៀងនឹងអន្ទង់ដូច្នេះមនុស្សងាយច្រលំ – ប្រសិនបើបរិភោគ ឬ ត្រូវវាខាំគឺវាពិបាកព្យាបាលណាស់លក្ខណៈទី ១ មានអ៊ូ ២ ឬក្រហាយថ្ពាល់ធំដូចពស់វែក។សូមចែករំលែកព័ត៌មានហើយអោយអ្នករាល់គ្នាដឹងផង»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *