ឈុតនាងកន្ទន់ក្សត្រា​ បុត្រីស្តេចដំរីស!!!

សូមជួយស៊ែរអោយបានច្រើនៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីទម្រង់សិល្បះខ្មែរ អោយបានស្គាល់ទូទំទូលាយ និង ដើម្បីអភិវត្ត៏វប្បធម៏ខ្មែរ កុំអោយចាញ់ប្រទេសជិតខាង។ ហ្វេសប៊ុក Phat Kong ៖ ឈុតនាងកន្ទន់ក្សត្រា​ បុត្រីស្តេចដំរីស

តារាកម្ពុជា Nika Van (Mai Bee)
ផាត់មុខដោយ RaDee RaDee Makeupcambodia 🇰🇭

រចនាម៉ូតដោយប្អូន Skor Krob
@ Mirror Studio & Photography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *