ខ្មែរអើយភ្ញាក់ខ្លួនឡើង!! ខ្មែរក្រោមខំប្រឹងថែរក្សាប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណមកបានយ៉ាងល្អ…

វត្តឃោសិតារាម ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពល្លាវ ជាវត្ដមានព្រះវិហារ និងសាលារៀនខ្មែរ ដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាក្រោម ហើយពលថ្មីៗនេះ រូបភាពជាច្រើនបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពខាងក្នុងកន្លែងទាំងពីរនេះ ពិតជាធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារតែមានភាពស្អាតខ្លាំងណាស់។

ទីវត្តអារាម វត្តឃោសិតារាម ត្រូវបានចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ​ ដោយស្នាដៃសាងសង និងរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ មិនគួររំលង ដើម្បីចូលទៅទស្សនា ជាពិសេសថែមទាំងមានតម្លាក់ជាអក្សរខ្មែរទៀតផង៕

ចង់ដឹងថាយ៉ាងណាសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពនៃវត្ថអារាមខាងក្រោមនេះ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *