អាណិតណាស់ព្រះអើយ!!! ខ្លួននៅតូចសោះ មកសុីឈ្នួលដកដំឡូង និងប្រមូលដំឡូងដាក់ឡានយ៉ាងកម្សត់

កុមារ​ជាច្រើន បាន​បង្ខំ​មិន​ឲ្យ​ចូល​សាលារៀន ហើយ​ជំនួស​ឲ្យ​ពួក​គេ​ខិតខំ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ជាច្រើន ដើម្បី​រក​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ។ កុមារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ប្រឈម​នឹង​ការ​ជួញដូរ និង​ការ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​កម្លាំង​ពលកម្ម​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត។ពលកម្ម​កុមារ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​គេ​បាន​មើល​រំលង។

កុមារ​រាប់​លាន​នាក់ ក៏​កំពុង​ក្លាយ​ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ការ​រក​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ ការ​ធ្វើ​ការងារ​ដោយ​គ្មាន​ការ​សម្រាក ជាពិសេស​កុមារ​ទាំង​នោះ​គ្មាន​ឱកាស​បន្ត​ការ​សិក្សា។ បញ្ហា​នេះ នឹង​ប៉ះពាល់​បន្ត​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​បន្ទុក​របស់​រដ្ឋាភិបាល ប្រសិន​គ្មាន​ដំណោះស្រាយ​សមរម្យ​នោះ​ទេ។

ដូចគ្នាទៅនឹងគណនីយហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Liv Puma បានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ “ខ្ញុំទៅលេងចំការនៅបាត់ដំបងខែមុន ឃើញអ្នកដកដំឡូងនិងប្រមូលដំឡូងដាក់ឡានសុទ្ធតែក្មេងៗដូចក្នុងរូបនឹង។ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្មែរ១០០ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែក្រនៅតែល្ងង់ដដែលនឹង ហេតុផលខ្ញុំគិតថា មនុស្សពេញកំលាំងរត់ទៅធ្វើការនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអោយថៃ

អោយកូរ៉េ អោយជប៉ុន រីឯក្មេងៗមិនបានទៅសាលារៀន តើអនាគតប្រទេសជាតិទៅជាយ៉ាងណា?បើពួកគេមិនបានរៀនពួកគេនៅតែក្រនៅតែធ្វើការប្រើកំលាំងហើយកូនៗជំនាន់ក្រោយពួកគេនិងប្រើជីវិតដូចពួកគេអញ្ចឹង។តើនរណាទទួលខុសត្រូវលើអនាគតរបស់ពួកគេ?ត្រូវចាំថាប្រទេសសំបូរអ្នកក្រងាយនឹងកើតសង្រ្គាមស៉ីវិលណាស់ បើមិនចង់ជួបសង្រ្គាមត្រូវជួយអ្នកក្រអោយបានរៀនសូត្រ។”៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *