ឡូយអស់ស្ទះម៉ង!! អ្នក​ ​IT​ ​ភាគច្រើន​ជិះ​ ​Roll Royce​ ​នៅ​អាយុ​ ​៤៥​ ​ឆ្នាំ

នេះបើយោងទៅតាមរាយការណ៏(carscoops)នៃការលក់រថយន្ត ទំនើបៗ អតិថិជន​ភាគច្រើបជា​សហគ្រិន​ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ, វិស្វករ, IT​ ​និង​អ្នកសិល្បៈ៕របាយការណ៏ដូចខាងក្រោម៖– អតិថិជនរបស់ BMW​អាយុ​ ​៥០​ ​ឆ្នាំ– អតិថិជនរបស់Mercedesយុ​ ​៥១​ ​ឆ្នាំ– អតិថិជនរបស់ BMW​អាយុ​ ​៥៦,២​ ​ឆ្នាំ អ្វីដែលចំឡែក អតិថិជនដែលទិញឡាន Roll Royceច្រើនជានគេនៅពេលមានអាយុ៤៥ ឆ្នាំភាគច្រើនគឺ IT។ប្រភព៖carscoops


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *