សត្វចម្លែកដែលមានងាវជាប់ពេញខ្លួនអណ្ដែតមកលើឆ្នេរសមុទ្រ តើជាសត្វអ្វី?

របស់ចម្លែក និងអាថ៌កំបាំង មានទំហំធំ អណ្ដែតមកលើឆ្នេរសមុទ្រ New Zealand ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជន និងធ្វើឱ្យមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាអំពីប្រភពរបស់វា។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅពេលនោះ មានប៉ូលីស២នាក់ បានជិះដើរលេង ជិតមាត់ទន្លេ ស្រាប់តែពេលនោះ ពួកគេបានឃើញ សត្វចំឡែកនិងពួកគេ បាននិយាយថា “ទៅមុខអោយលឿន ដើម្បីចង់ប៉ះវា” និងប៉ូលីសម្នាក់ទៀត បាននិយាយថា “គ្មានផ្លូវទេ អ្នកប៉ះវា តែម្នាក់ឯងទៅ។”

យ៉ាងណាមិញ ប៉ូលីស២នាក់នេះ ក៏បានសម្មត់ដែរថា ដំនើរកំសាន្តរបស់ សត្វមួយនេះ នឹងអាចរស់ នៅលើគោកបាន និង អាចរំអិលខ្លួន ចុះទឹកទន្លេវិញ ដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ចុះចំនែកអ្នកវិញ តើគិតថា វាជាសត្វអ្វី?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *