“ជំងឺគ្រុនឈាម” ដែលអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបគួរយល់ដឹង (មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ “បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺកុមារសៀមរាប” បាន​បង្ហោះវីដេអូមួយដែលជាចំណេះដឹងទាក់ទងទៅហ្នឹងជំងឺគ្រុនឈាន សម្រាប់អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបគួរយល់ដឹង ដែលជាការរៀបរៀងឡើងដោយ វេជ្ជ. ព្រហ្ម វីរៈ ដោយលោកបានពន្យល់យ៉ាងល្អ និងក្បោះក្បាយទាក់ទងជំងឺមួយនេះ។

ដោយក្នុងនោះ លោកបានពន្យល់​ប្រាប់ នូវចំនុចសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានដូចជា៖ ១- អ្វីទៅជាជំងឺគ្រុនឈាម? ២- រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាមមានអ្វីខ្លះ? ៣- ការវិវត្តន៍របស់ជំងឺគ្រុនឈាម ៤- រោគវិនិឆ័យជំងឺគ្រុនឈាម ៥- ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាម ៦- តើត្រូវតមញុាំអ្វីខ្លះ? និងទី៧- កូនខ្ញុំ គ្រូពេទ្យថាជាជំងឺគ្រុនឈាម តែវានៅឈឺពោះ។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់ សូមស្តាប់ការពន្យល់របស់លោក វេជ្ជ. ព្រហ្ម វីរៈ ខាងក្រោមនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *