នំខ្មែរពិតៗៗ!!បង្ហោះនំត្នោតខ្មែរម្តង បងប្អូនជួយស៊ែរឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ផង

រូបមួយសន្លឹកត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកគឺមានបំណងចង់អោយកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ពីនំខ្មែររបស់យើងព្រោះវាជាអត្តញ្ញាណមួយដែរ។ក្រោយមកមានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លំាងពីសំណាក់មហាជនដែលនិយមលេងហ្វេសប៊ុកបាននំាគ្នាធ្វើការចែករំលែករូបភាពនេះទៅកាន់មិត្តភក្ត្របងប្អូនរបស់ពួកគាត់។

ក្នុងនោះដែរហ្វេសប៊ុកនោះបានសរសេរភ្ចាប់មកជាមួយអត្ថន័យថា៖ឃើញនំបរទេស បងប្អូនស៊ែរច្រើន ឥឡូវបង្ហោះនំត្នោតខ្មែរម្តង បងប្អូនជួយស៊ែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ផងចឹង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *