តិចមិនបានដឹងទៅ!! បើចង់ហូបម្ជូរ កុំភ្លេចទៅរកនៅមួយកន្លែងនេះ ព្រោះថាពិសេស

បើបងប្អូនចង់ទិញញាំកុំភ្លេចម្ជូមានលក់នៅ វត្ត ភ្នុំ ដែលមានទាំងម្ជូគ្រប់ប្រភេទ ព្រមទាំងអំបិលជុចវាមានគ្រប់ប្រភេទគ្រប់យ៉ាងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន។

ម្ជូរនៅ វត្ត ភ្នុំ 168 យើងមានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនយើងខ្ញុំ អគុណរាល់ការគាំទ្រ របស់លោកអ្នក សូមអធ្យាស្រ័យកំហុសអ្នកលក់ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំកែតំរូវបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំនឹងរិះរកនៅរសជាតិថ្មីៗតាមតំរូវការលោកអ្នកជានិច្ច។

ពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនជឿទេអាចមកសាកទិញញាំទាំងអស់គ្នាបានថាវាយ៉ាងណាដែរ។ព្រោះថាវាជារបស់ធម្មជាតិពិតៗនឹងមានគ្រប់មុខទៀតផងមិនបាច់ឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលទៅកន្លែងច្រើនទេមកទីនេះតែម្តងទិញបានម្ជូគ្រប់មុខតែម្តង។ហើយឆ្ងាញ់នឹងមានគុណភាពល្អទៀតផងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខបំណងឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *